GuttelingPsychologie is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Wij voldoen aan de (strenge) kwaliteitscriteria van deze beroepsvereniging en worden daartoe minimaal eens per vijf jaar gevisiteerd. Indien u desondanks ontevreden bent over de door ons geleverde zorg, en u komt er in gesprek met ons niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van deze beroepsvereniging. Via de link naar de LVVP onderaan de homepage vindt u toegang tot de klachtenregeling.