Voor welke problematiek kun je bij ons terecht?
GuttelingPsychologie heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek (cluster B en C), PTSS en angststoornissen en in diagnostiek bij vastgelopen behandelingen.

Welke behandelvormen worden gebruikt?
GuttelingPsychologie heeft zich toegelegd op enkele specialistische behandelingen, te weten:
- Schematherapie (ST)
- Acceptance and Commitment Therapie (ACT)
- Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR).

Psychodiagnostisch onderzoek
Op verwijzing van collega psychologen en psychiaters verrichten wij als consultatieve dienst Therapeutisch Psychodiagnostisch Onderzoek (TPO) bij vastgelopen behandelingen.  TPO omvat, afhankelijk van de vraagstelling, onderzoek naar IQ, persoonlijkheid (classificerend en beschrijve), ASS en ADHD. Voor zover bekend zijn wij de enige vrijgevestigde praktijk in Rotterdam die deze dienst, die veel expertise vraagt, aanbiedt.