Wij leveren verzekerde zorg. Dit betekent dat de kosten grotendeels door uw zorgverzekeraar vergoed worden. Omdat wij voor 2023 geen contracten afgesloten hebben met de zorgverzekeraars*, zult u de kosten wel zelf moeten voorschieten. Indien de zorgverzekeraar niet het hele bedrag vergoedt betaalt u zelf het verschil. De tarieven voor de van 2023 vindt u hier:

Tarieven GGZ 2023

U kunt bij uw zorgverzekeraar controleren hoeveel u precies vergoed krijgt. Voor een overzicht van de meest voordelige polissen voor psychologische zorg in 2023 klikt u op de volgende link (hieraan kunnen geen rechten ontleend worden)

Zorgverzekeraars-Vergoeding-vrijgevestigde-zorgaanbieders-contractvrijepsycholoog

Vanaf 1-1-2022 is het Zorgprestatiemodel ingevoerd. Daarin bepaalt de duur van een consult het tarief. Een zorgaanbieder mag in plaats daarvan ook uitgaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Bij GuttelingPsychologie werken wij op deze manier.

Indien u geen gebruik van verzekerde zorg wenst te maken kan dat. U betaalt dan zelf. Wij rekenen het uurtarief zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit. Hierop rust geen BTW. Voor 2023 is dat 169, 56 euro per sessie van 45 minuten. Voor diagnostiek geldt een tarief van 483,84 per 60 minuten.

*Wij hebben er bewust voor gekozen om geen contracten met zorgverzekeraars af te sluiten. Wij hebben bezwaren tegen de steeds groter wordende  macht van de zorgverzekeraars omdat zij in onze ogen goede zorg ondergeschikt maken aan geld. Ook moeten wij, als we een contract zouden aangaan, aan allerlei eisen en voorwaarden voldoen die ons belemmeren bij het goed uitvoeren van ons werk en indruisen tegen onze beroepsethiek. Bij een contract dienen wij bijvoorbeeld inzage te geven in dossiers. Ook moeten wij dan verplicht cliënten vragenlijsten laten invullen waarvan we het nut niet kunnen uitleggen. Verder bemoeien zorgverzekeraars zich met de inhoud en duur van de behandelingen die wij mogen geven, terwijl het juist onze expertise is om de juiste behandelindicatie te stellen. Dit alles gaat voor ons veel te ver, waardoor wij dit besluit hebben genomen. Zie voor meer informatie over dit onderwerp:  www.contractvrijepsycholoog.nl

Privacy regeling
Uw zorgverzekeraar wil dat op de factuur van uw behandeling uw diagnose vermeld staat. U kunt daar bezwaar tegen maken, zodat in het systeem van uw verzekeraar niet zichtbaar is voor welke problemen u naar een therapeut gaat. Zowel uzelf als uw therapeut dienen hiervoor een formulier in te vullen. Wij bieden dit formulier in het intakeproces standaard aan.